Görüntü Tek Tip Olabilir, Zihinler Tek Tip Olmasın

“Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir.” Hepimizin bildiği üzere okullarda kılık kıyafet yönetmeliği bu şekilde  değişti.   Siyah önlüklerle okula gittiğimiz  o günler… Read moreGörüntü Tek Tip Olabilir, Zihinler Tek Tip Olmasın