ÇOCUK VE MÜZİK

Hepimizin bildiği üzere sesler kıpır kıpırdır, daha doğrusu titreşimdir, muhteşem büyüklükte bir ölçek üzerine kurulu mimarinin çarpışan dalga boylarından oluşan doğal seslerin, çaba sonucu rafine edilip stabil dalga boyuna inmesi ve kerameti kendinden menkul bir takım yasaların devreye girip de bu rafine dalga boylarının bizim armoni dediğimiz estetik biçimi almasıyla çoluk çocuk hepimiz – tabiri caizse- titreşmeye başlarız.