Büyük Taarruz Ve Zafer

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

Bugünlerimizi Kurtuluş Savaşında kanlarını döken , çalışan  atalarımıza ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.  Ruhları Şad Olsun, minnettarız.

30 Ağustos zaferi ve öncesini kısaca hatırlayalım ve hiç unutmayalım.

Sakarya Meydan Muharebesi’nde uğradığı büyük yenilgiye rağmen hâlâ Türk toprakları üzerindeki isteklerinden vazgeçmeyen Yunan ordusunu yurttan tamamen atmak için kesin sonuçlu bir İmha Muharebesi’nin yapılması gerekiyordu. Türk milletinin önünde tek bir yol vardı: Ordu-millet dayanışması içinde topyekûn taarruza kalkmak…

Mustafa Kemal, 4 Mart 1922’de Büyük Millet Meclisi’nin gizli bir toplantısında, şu açıklamayı yapmıştı: “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamammen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle  yapılacak taarruz, hiç taarruz etmememkten daha çok daha kötüdür.”

Haziran 1922 ortalarında, saldırıya geçmek kararı alınmıştı. Amaç, yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde vurmaktı. Hazırlıklar, büyük bir gizlilik içinde yürütülüyordu.

Büyük Taarruz planı, 26 Ağustos 1922 sabahı uygulamaya konulmuştur. Başarılı topçu ateşinin ardından yapılan piyade taarruzu ile daha ilk saatlerden itibaren İngilizlerin üç ayda aşılamaz dedikleri istihkâmlar, üç saatte aşılmış ve Yunan mevzilerine girilmiştir.

26-27 Ağustos günleri Yunan cepheleri yarılmış, Yunan ordusu mevzilerini bırakarak kaçmaya mecbur edilmiştir. 29 Ağustos sabahına kadar gelişen taarruz sonucunda Yunan kuvvetleri kuşatılarak Dumlupınar kuzeyinde Aslıhanlar bölgesine sürülmüştür.

30 Ağustos sabahı cephede sıkıştırılan Yunan ordusu ile Türk ordusu arasında büyük bir meydan muharebesi başlamıştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa bu muharebeyi doğrudan doğruya kendisi yönettiği için bu savaşa “Başkomutan Muharebesi” denilmiştir. Bu muharebede, bir gün içinde Yunan ordusunun en önemli bölümü imha edilmiştir. Büyük Taarruz Zaferi’ni taçlandıran Başkomutan Muharebesi, Türk İstiklal Harbi’nin son safhasını oluşturmuştur.

31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa; kaçabilen Yunan kuvvetlerinin hızla takip edilmesini istemiş, İzmir ve civarındaki kuvvetleri ile birleşmemesi için üç koldan Adalar Denizi (Akdeniz)’ne doğru ilerlenmesine yönelik şu tarihî emrini vermiştir: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”

31 Ağustosta başlayan takip harekâtı sonunda Türk kuvvetleri, 9 Eylülde İzmir’e girmiştir. Akıl almaz bir hızla ilerleyen piyade birlikleri de bir gün sonra Başkomutan ile İzmir’e ulaşmıştır. 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan takip harekâtı ile Batı Anadolu’daki bütün Yunan askerleri sınırlarımız dışına çıkarılmıştır. Türk kuvvetleri, Başkomutan Mustafa Kemal’in emriyle yıldırım harbini gerçekleştirerek zafere giden yolu açmışlardır.

Kaynak: Genel Kurmay Başkanlığı Resmi Sitesi, Bir gün Değil Her gün Atatürk Takvimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    ÇocuklaÇocuk Özlem ☘️  📷 📚 

    Blogger 📝 

    Kategoriler

    Copyright @ cocuklacocuk.com