Ateşten Adamlar – Namık Kemal Zeybek

Namık Kemal Zeybek’in Ateşten Adamlar kitabında Türk Devrimi’nin kahramanları anlatılıyor. Bir istisna (Prof. Dr. Mehmet Haberal) dışında ortak özellikleri Atatürk’le yakından çalışmış olmaları. Her bir kahramanın hayatından, üstlendiği görevlerden, Atatürk ile bağından kısa kesitler. Türkiye Cumhuriyet’ine katkıda bulunan kahramanlardan bildiklerimi hatırlamamı, çoğunu da yeni tanımamı sağladı. Hakkında daha fazla okumak istediklerimi de belirledim.

Kitaptaki her öncünün mücadelesi, başarıları; Atatürk’ün devrimlerinin, akıl- bilim yönelmemizin doğruluğunu ve Atamızın zamanının çok çok ötesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

” “Siz artık padişahların kulu değilsiniz, kendinizin efendisi olacaksınız, sizi yönetenleri seçeceksiniz” demek, onlara bunu benimsetmek, olacağına , olması gerektiğine inandırmak, neredeyse olamaza yakın bir çetinliği göze almayı gerektiriyordu.”

Düşünmeden edemiyorum o merak, azim bilime eğitime inanç devam etseymiş şu an her şey farklı olurmuş.

Kimler var kimler;

Mahmut Esat Bozkurt- Hukuk düzenini çağdaşlaştırdı. İzmir’de 1. İktisat Kongresi’ni topladı.

Dr. Reşit Galip -Andımız’ın yazarı

Hasan Fehmi Ataç– Kurtuluş Savaşı Mali kahramanı. Zor dönemlerde para bulmayı ve layıkıyla kullanmayı başarmış. Şu sözü ne güzel ; “Paranın yanında akıl ve kültür olmaz ise sana felaket getirir”

Dr. Refik Saydam – Cumhuriyet dönemindeki pek çok salgın hastalığı salgın hastalık olmaktan çıkarmıştır. Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Verem Savaş Dispanserleri kuruldu. Pek çok aşı ve seri üretildi.

Hamdullah Suphi Tanrıöver- İlk Milli eğitim Bakanı . 1921 de Başkumandanlık Meydan Zaferi yokken Milli Eğitim’ de kurultay topluyor.

Hüseyin Vasıf Çınar – Tevhid -i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına katkıda bulunmuş

Cemal Hüsnü Taray – “Harf Devrimi’yle dilimizi içine çekip batıracak büyük bir hendeği atlattık.” Harf devrimi için çaba göstermiştir.

Mustafa Necati– Harf Devrimi esnasında Milli Eğitim Bakanı , millet okulları ile okuryazarlık oranının artırılması için çalışıyor.

Hasan Âli Yücel – Köy Enstitüleri’nin açılması. Arkadaşı İsmail Hakkı Tonguç ile birlikte

Padişahın Atatürk ve arkadaşları hakkındaki fermanlarına rağmen, Kurtuluş Savaşı’na büyük katkılar veren din bilginleri; Rıfat Börekçi ( Ankara Müftüsü), Cemalettin Çelebi (Bektaşilerin Başkanı), Papa Eftim Teoman Ergene ( Türk Ortodoksların Başkanı)

Nurullah Esat Sumer, Sümerbank’ın ilk genel müdürü. Sümerbank yönetiminde 19 fabrika’nın açılışını yapıyor

Mehmet Ali Kağıtçı-Türk Kağıt sanayinin kurucusu – en kısa zamanda Kayıt müzesini gezeceğim

Zihni Derin– Karadeniz’de çaycılığı borçlu olduğumuz kahraman

Vecihi Hürkuş– İlk uçak tasarımcımız, yerli uçak üreticimiz

Nuri Demirağ– Sanayiye ilkleri getiren kişi. Demiryollarının büyük bir bölümünü yüklenici olarak gerçekleştirdiğinden soyadı Atatürk tarafından Demirağ olarak uygun görülmüş. İlk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi ve ilk uçak fabrikası yapımı gibi işleri gerçekleştirmiştir.

Muazzez İlmiye Çığ, Sümerolog, Cumhuriyet Mucizesi

Ahmet Adnan Saygun-Türk beşleri arasında yer alan klasik müzik bestecisi, müzik eğitimcisi

Şevket Süreyya Aydemir– Yazar, düşünür

Prof. Dr. Mehmet Haberal– Türkiye de 2. sağlık devrimini yapan. Dünyadaki organ nakli çalışmalarına katkısı ile pek çok ödül almıştır.

İlave olarak Cumhuriyetimize katkı veren Avrupalı bilginlere de yer verilmiş.

Minnettarız .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    ÇocuklaÇocuk Özlem ☘️  📷 📚 

    Blogger 📝 

    Kategoriler

    Copyright @ cocuklacocuk.com