Anahtarlar Sizde

Anahtar sizin elinizde;  geleceğimiz, en çok da çocuklarımızın geleceği için …

TDK aşağıdaki kelimeleri şöyle tanımlıyor.

Hangi kelimelerin hayatınızda hep olmasını istiyorsunuz?   Elimizdeki anahtarlar  bize iyi kapılar açsın …

Güven; Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat

İyilik; İyi olma durumu, salah, karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet

Sevgi; İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu

Samimiyet; İçtenlik

Başarı; Başarma işi, muvaffakiyet

Birlik; Bir arada olma durumu, vahdet

Saygın; Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber

Bilim; Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim

Adalet; Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme ( babanın bile haksızlığı kabul edecek kadar adil olmak gerekiyorsa…)

Doğruluk; Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet

Hayırlı; Yararı, hayrı olan, uğurlu, iyi, güzel

 

Yalan; Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır, uydurma

Kayırmacılık; Kayırmak işi, iltimas

Haksızlık; Hak ve adalete aykırılık

Hazımsızlık; Benimseyememe, katlanamama, kabullenememe

Hile; Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma

 

 

anahtarc

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    ÇocuklaÇocuk Özlem ☘️  📷 📚 

    Blogger 📝 

    Kategoriler

    Copyright @ cocuklacocuk.com