30 Ağustos Zaferimizin 98. Yılı Kutlu Olsun

 

Atatürk, daha milli mücadele devam ederken, bizim en karamsar olduğumuz günlerde bile zaferden ümidini  kesmemişti. Bunun tipik örneği, vatandaşın varının yoğunun yüzde kırkının ordu için toplandığı sırada düzenlenen Tekalif-i Milliye makbuzlarında kullandığı şu cümledir: “Tafsilatı yukarıda yazılı ve Başkumandanlık Kurumu’nun verdiği selahiyet ile alınan eşya ve mal bedeli yekunu olan …lira…kuruş zaferden sonra  azami bir yıl içinde Maliye Vekaleti tarafından ödenecektir.”kahramanlığını tarihte bir kez

Savaşın bitiminde, barışın imzalanmasında değil, Zaferden sonra…

Ve zaferden sonra şöyle dediğini de bilirim;

“Zaferle sonuçlanan bu hareket, Türk Ordusu’nun, Türk subayının ve kumanda heyetininyüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir kez daha tespit eden muazzam bir eseridir. Bu eser, Türk  milletinin ve istiklal fikrinin ölmez abidesidir. Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan ilelebet mesut ve bahtiyarım. ”

(Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    ÇocuklaÇocuk Özlem ☘️  📷 📚 

    Blogger 📝 

    Kategoriler

    Copyright @ cocuklacocuk.com