Kartondan Yeni Yıl Ağacı

Sitemizde adetten oldu artık her yılbaşı farklı bir yeniyıl ağacı yapmak. İlk iki yılbaşı ağacımızı aile katılım çalışmamız sayesinde yapmıştık. Bu ağacı ise ilk kez Martha Steward’da gördük kendimiz yapmayı denedik ve çok beğendik. Ağacımız altı adet daireden oluşuyor. Her daire kendinden sonra gelenden 2 cm küçük. Bizim ölçülerimiz 6-16 cm arası oldu, daire boyutları ve sayıları istenildiği gibi yapılabilir.  Ben daireleri bardak ,kase, tabak gibi yuvarlak şekillerden faydalanarak çizdim.

Dairelerin herbirini önce ikiye sonra dörde, toplam onaltı kat iz olana dek katladım, izleri bastırarak belirginleştirdim. Kat yerlerinin her birini bir içeri bir dışarı olmak üzere katladım.

Daireleri ince tahta çubuğa sıralı olarak dizdim. En üste bir yıldız iliştirdim.

Not: Ağaç Derya Baykal’ın programında da yapılmış.