CUMHURİYET PRENSİPLERİNİ SEVDİRİNİZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Ve Spor Bayramı’mızı kutladığımız bu günlerde; Atamızı, O’nun sözleriyle anmak istedik.

(20 Aralık 1930’ta Hakimiyeti Milliye’de yayınlanan yazı; Atatürk’ün seyahat sonrasında beğendiği faaliyetlerinin ardından yaptığı bir konuşma.)

“”Siz milliyetçi zümre, halk ile konuştuğunuz zaman yüksek sesle söylemeyi unutmayınız. Yüksek ses imanın ifadesi olduğu vakit tesir yapmaktan hali kalmaz.

Yolunda çalıştığımız büyük ideali halkın kalbinde bir fikir halinden bir his haline geçirmelisiniz.

Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak bilhassa sizin vazifenizdir. Birtakım kelimeler vardır ki sık sık söylendiği halde, hatta münevverlerimiz arasında, onu tamamiyle anlayan çok değildir. Halkçılığımızın ne olduğunu, esaslarının neden ibaret bulunduğunu, halkçıların halka karşı ne gibi vazifeler yüklenmek mecburiyetinde kalacaklarını madde madde izah etmek lazımdır.

Cumhuriyeti,onun icaplarını yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet prensiplerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz.””

Kaynak: Her Yönüyle Atatürk- Avni Altıner